1. Başlangıç: Film, hikaye ve karakterlerin tanıtımı ile başlar.
  2. Konu: Konu, filmdeki ana fikri veya hikayeyi belirler.
  3. Karakterler: Karakterler, filmdeki hikayenin etkileşim içindeki kişilerdir. Her karakterin fiziksel ve psikolojik özellikleri, tutumları ve amaçları vardır.
  4. Konsept: Film, bir konsept veya tema etrafında şekillenir. Bu konsept, filmdeki hikayeyi derinlemesine açıklar ve izleyiciyi filmdeki olayları anlamaya yönlendirir.
  5. Gelişme: Film, başlangıç, orta ve son noktaları arasında bir hikaye anlatır. Hikaye, karakterlerin etkileşimleri ve olayların gelişmesi sonucu gelişir.
  6. Dönüşüm: Film, bir karakterin dönüşümünü veya değişimini de içerebilir. Bu dönüşüm, karakterin gelişmesi veya değişmesi sonucu oluşur ve filmdeki hikaye akışını etkiler.
  7. Son: Film, bir sona ulaşır ve hikaye tamamlanır. Son, filmdeki hikayenin sonucunu ve karakterlerin geleceğini belirler.