Size bazı ünlü film editörleri ve onların film kurgusun hakkındaki yorumlarını belirterek açıklayalım.

  • Walter Murch: “Film kurgusu, filmdeki tüm bileşenlerin (görüntüler, sesler, müzik) birbirleriyle nasıl etkileştiğinin sanatsıdır.”
  • Thelma Schoonmaker: “Film kurgusu, bir hikayeyi anlatmak için görüntülerin, seslerin ve müziğin nasıl birleştirileceğine dair bir stratejidir.”
  • Richard Marks: “Film kurgusu, hikayenin akışını ve duygusal tonunu belirlemek için görüntülerin nasıl seçileceği ve nasıl birleştirileceği hakkındaki kararlardır.”
  • Alan Heim: “Film kurgusu, bir hikayenin anlatımının nasıl yapılacağına dair bir plan ve düzenlemedir.”
  • Dylan Tichenor: “Film kurgusu, hikayeyi anlatmak için görüntülerin ve seslerin nasıl birleştirileceğine dair bir düzenlemedir.”