Size bazı ünlü film editörleri ve onların film kurgusun hakkındaki yorumlarını belirterek açıklayalım. Walter Murch: “Film kurgusu, filmdeki tüm bileşenlerin (görüntüler, sesler, müzik) birbirleriyle nasıl etkileştiğinin sanatsıdır.” Thelma Schoonmaker: “Film kurgusu, bir hikayeyi anlatmak için görüntülerin, seslerin ve müziğin nasıl…